Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 10/03/2023

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je je inschrijft voor het Antwerp BOCA tango evenement.

 • Registraties worden enkel aanvaard middels het registratieformulier op de website.
 • Registreren als koppel betekent dat beide partners elk afzonderlijk het formulier moeten invullen en de ander als zijn/haar partner dienen te vermelden.
 • Je ontvangt binnen de 14 dagen een antwoord. Als een inschrijving niet binnen 14 dagen kan worden geaccepteerd, wordt deze op de wachtlijst geplaatst. We nemen dan weer contact op zodra er een plaats vrijkomt.
 • Bij de acceptatie van je inschrijving worden de betalingsgegevens verstrekt en krijgt je 10 dagen de tijd om je betaling uit te voeren. Er worden geen herinneringen gestuurd. Je plaats kan verloren gaan en worden doorgegeven als je betaling niet binnen de 10 dagen is ontvangen. Betalingen vóór onze kennisgeving kunnen niet worden aanvaard.
 • Gelieve rekening te houden met eventuele overschrijvingskosten. Mogelijke transactiekosten moeten bovenop de volledige toegangsprijs worden betaald.
 • De bevestiging voor koppels kan pas worden verzonden als het bedrag voor beide volledig is ontvangen.
 • Na ontvangst van de volledige en tijdige overschrijving wordt je deelname bevestigd.
 • De betaling dient te gebeuren per bankoverschrijving na de berichtgeving van acceptatie.
 • Er is geen aanspraak op terugbetaling voor geboekte encuentro plaatsen.
 • Houd er rekening mee dat plaatsen persoonlijk zijn en niet aan andere personen kunnen worden overgedragen of door verschillende personen voor verschillende onderdelen van het evenement kunnen worden gebruikt.
 • Het is niet mogelijk om een registratie als koppel te wijzigen in een single registratie. Annulering is alleen mogelijk voor beiden.
 • In geval van nood kan tot één maand voor het evenement een verzoek tot terugbetaling en/of tot overdracht van een toegang aan een andere danser/partner worden ingediend. Om een toegang over te dragen moeten wij een nieuwe registratie ontvangen en accepteren. Er is geen aanspraak op overdracht van een toegang aan een andere partner/danser.
 • Binnen een week voor het evenement kunnen wij geen verzoeken tot annulering of wijziging van partners in behandeling nemen. Daardoor is terugbetaling of wijziging van partners niet meer mogelijk.
 • Toegang tot het evenement wordt alleen verleend aan bevestigde deelnemers. Zonder volledige registratie en een bevestigde plaats is deelname niet mogelijk.

Gegevensbescherming

 • Met de registratie voor het evenement gaat de deelnemer akkoord met de opslag van de door hem verstrekte gegevens door de organisator.
 • De opgeslagen gegevens van de deelnemers worden alleen gebruikt voor de verwerking van de registratie en informatie over het evenement. De gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Aansprakelijkheid

 • De organisator is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortvloeit uit of verband houdt met het bijwonen van het evenement of de deelname aan activiteiten van het evenement.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor verlies door diefstal of verlies van uitrusting en artikelen of andere persoonlijke eigendommen.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade geleden tijdens het reizen van en naar de locatie van de encuentro, met inbegrip van schade in verband met zelf georganiseerde carpooling.
 • In geval van gevaarlijk, respectloos of storend gedrag behoudt de organisatie zich het recht voor de deelname op te schorten.

Fotograferen en filmen tijdens het evenement

 • De deelnemer aanvaardt en begrijpt dat de organisator tijdens het evenement beeld- en geluidsopnamen mag maken.
 • De organisator mag de opnames uitzenden, verspreiden of anderszins openbaar maken (sociale media, website van Encuentro BOCA Antwerp, drukwerk) en gebruiken om het evenement te promoten voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat. De deelnemer zal geen vergoeding ontvangen.
 • De deelnemer De deelnemer aanvaardt en begrijpt dat hij of zij tijdens het evenement opnames mag maken uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
 • Indien Indien de deelnemer de opnamen wil uitzenden, verspreiden of anderszins openbaar wil maken, kan hij of zij dit doen voor zover het toepasselijk recht dit toelaat.

Contacteer ons

 • Als je nog bijkomende vragen hebt die hierboven niet worden behandeld, neem dan contact met ons op via e-mail naar: info@antwerpboca.be
 • Houd er rekening mee dat we geen gebruik maken van communicatie per telefoon, SMS, Facebook, Messenger of WhatsApp in verband met het registratieproces..

Kennisname en aanvaarding

 • De deelnemer bevestigt en aanvaardt deze Algemene voorwaarden bij de online inschrijving.